Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Nice and slow


Here are some great songs for a relaxing night…

Manjah – My dub is empty without you  Link
Lana Del Ray – Blue Jeans (Live at the premises)  Link
Kraak & Smaak – Wasted with a smile  Link
Parov Stelar – Silent shuffle  Link
Blue Pilots Project – God’s gift  Link

With love, DnG  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου